Ekološki kamp Ostružnica, Obrenovac

Prostorno programska provera sa varijantama, sa urbanističkim rešenjem razmeštaja sadržaja
Površina 12.0 ha, Investitor: Skupština Opštine