Plan Detaljne Regulacije bloka izmedju ulica Kičevske, Molerove, Hadži Djerine i Hadži Prodanove

Centralna zona Beograda
Površina plana: 2.5 ha Investitor: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca SrbijeIMG_1760 IMG_1755 IMG_1748 IMG_1742 IMG_1745