Plan Detaljne Regulacije transformacije kompleksa fabrike «Beograf-Bukulja» u stambeno poslovni kompleks, ulica Velizara Kosanovića, Beograd

Površina plana 2,5 ha, Investitor: «Urbano plan» doo