Santa Marina, Larnaka, Kipar

Prostorno programska provera i Fizibiliti studija rekonstrukcije postojeće marine,
Površina 1.0 ha, kapacitet 700 vezova; Investitor: Turistička organizacija Kipra
Nosilac izrade Preduzeće ATD

88 89